Kalendář akcí

Kalendář akcí ve školním roce 2022/23 ZÁŘÍ:

Divadýlko Květinka – „Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, domluveno platí teď“ – příběh o pravidlech a chování nejen v MŠ

ŘÍJEN:

pouštění draků
kouzelník Waldini v MŠ
„Dýňové odpoledne“ s rodiči – zdobení dýní a výzdoba před MŠ

LISTOPAD:

vánoční focení v MŠ
logopedická depistáž
„Bílý den v MŠ“ – vítání sv. Martina
vystoupení dětí u rozsvěcení vánočního stromu v Bezkově
Divadlo na káře – pohádka „O princezně Aničce“

PROSINEC:

Mikulášská nadílka
vánoční tvoření s dětmi a rodiči
vánoční pečení s dětmi
vánoční představení dětí ze ZŠ Mašovice (kulturní dům v Mašovicích)
vánoční nadílka v MŠ

LEDEN:

Planetárium v MŠ
výlet ke krmelci se zimní nadílkou pro zvířátka

ÚNOR:

masopustní rej a průvod dětí obcí
vystoupení kejklíře Dobiáše

BŘEZEN:

návštěva knihovny v Bezkově
návštěva předškoláků do ZŠ Mašovice
velikonoční tvoření s dětmi a rodiči

DUBEN:

ekologická vycházka k lesu ke Kubákům za zvířátky
edukační program ing.Holubové z NP Podyjí
návštěva hasičů v MŠ

KVĚTEN:

zápis do MŠ
společné focení dětí v MŠ
hledání „pokladu“ v přírodě – stopovaná
karneval ke Dni dětí s vystoupením

ČERVEN:

školní výlet
slavnostní rozloučení s předškoláky
tablo předškoláků

Průběžně:

divadélka v MŠ dle nabídky, předškoláci – představení v JM divadle ve Znojmě, účast ve výtvarných soutěžích, v projektu Recyklohraní apod.