Kalendář akcí

 • ZÁŘÍ:
 • logopedická depistáž
 • ŘÍJEN:
 • vystoupení kejklíře Vlasty
 • pouštění draků – dle počasí
 • „Dýňové odpoledne“ s rodiči – zdobení dýní a výzdoba před MŠ spojené s následným vystoupením Čabika na zahradě – plivání ohně                                                
 • LISTOPAD:                                       
 • „Bílý den v MŠ“ – vítání sv. Martina  
 • Divadlo KAČA KAČA – „Popletený kalendář“
 • vystoupení dětí u rozsvěcení vánočního stromu v Bezkově
 • vánoční focení v MŠ
 • PROSINEC:
 • Mikulášská nadílka
 • vánoční tvoření s dětmi a rodiči 
 • vánoční pečení s dětmi
 • vánoční představení dětí ze ZŠ Mašovice (kulturní dům v Mašovicích)                               
 • vánoční nadílka v MŠ                                                                     
 • LEDEN:  
 • výlet ke krmelci se zimní nadílkou pro zvířátka
 • edukační program ing.Holubové z NP Podyjí
 • ÚNOR:
 • masopustní rej a průvod dětí obcí
 • planetárium v MŠ                                                                                                                         
 • BŘEZEN:
 • návštěva předškoláků do ZŠ Mašovice
 • velikonoční tvoření s rodiči
 • DUBEN:
 • environmentální exkurze v rámci Recyklohraní
 • „Muzikohrátky a setkání s léčivou hudbou“ s Klárou Veselou
 • společné focení dětí v MŠ
 • KVĚTEN:
 • zápis do MŠ
 • hledání „pokladu“ v přírodě – stopovaná
 • karneval ke Dni dětí s vystoupením
 • ČERVEN:
 • školní výlet
 • ekologická vycházka k lesu ke Kubákům za zvířátky
 • slavnostní rozloučení s předškoláky
 • tablo předškoláků

Průběžně:     

 divadélka v MŠ dle nabídky, předškoláci – představení v JM divadle ve Znojmě, účast ve výtvarných soutěžích, v projektu Recyklohraní apod.