Aktuálně

Zvláštní zápis do MŠ pro ukrajinské děti
Спеціальний набір до садочка для українських дітей

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu pro ukrajinské děti
Повідомлення про спецзарахування українських дітей

 

Žádost o přijetí v ukrajinském jazyce
Заява про вступ українською мовою

 

Zveřejněny výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ na školní rok 2022-23

 

Co nás v nejbližší době čeká?

 • společné focení dětí (7.6.)

 • divadelní představení dětí ze ZŠ Mašovice v kulturním domě v Mašovicích (10.6.)

 • výlet vláčkem s návštěvou JM muzea (14.6.)

 • hledání pokladu – stopovaná (červen)

 • slavnostní rozloučení se školáky (červen)

______________________________________________________

Co nás v nejbližší době čeká?

7.4. Velikonoční tvoření s dětmi a rodiči

Kuřátka s vejci

12.4. Schůzka rodičů (od 15.30 hodin). Bližší informace najdete v šatně na nástěnce. 

___________________________________________________________________

V úterý 21.12. dopoledne budou mít děti v MŠ vánoční nadílku.

Vektorový obrázek, ilustrační klipart Dárky pod stromkem zdarma ke stažení, Vánoce vektor do vašich dokumentů

___________________________________________________________________

Vážení rodiče, v době vánočních prázdnin (23.12. – 2.1.) bude provoz MŠ uzavřen.

______________________________________________________

V pátek 3.12. dopoledne budou mít děti v MŠ Mikulášskou nadílku.

Mikuláš

_____________________________________________________

Vážení rodiče,

v době podzimních prázdnin (27.10. – 29.10.) bude provoz MŠ uzavřen.

__________________________________________

Ve čtvrtek 7.10. se uskuteční na školní zahradě „Dýňové odpoledne“

S sebou si přineste dýni, nožík, lžíci na vydlabávání a přírodniny k nazdobení dýní. Začínáme od 15 hodin (průběžně při vyzvedávání dětí). Nazdobené dýně vystavíme na předzahrádce MŠ. Dýně s kloboukem

__________________________________________

Vystoupení kejklíře Vlasty Dobiáše se z důvodu vysoké nemocnosti dětí odkládá na úterý 21.9.

__________________________________________

Ve čtvrtek 9.9. v 15.45 hodin se uskuteční schůzka rodičů. Účast nutná!

__________________________________________________________________

Vážení rodiče,

blíží se začátek nového školního roku a my se těšíme na vaše děti, které přivítáme ve středu 1.9.2021.

Provozní doba naší MŠ zůstává stejná: 6.45 – 16.00 hodin.

Doporučená hygienická opatření v MŠ Bezkov

ve školním roce 2021/22

 • při vstupu do budovy použijte dezinfekci na ruce
 • vstup do MŠ je povolen pouze s rouškou (děti ne)
 • pobyt zákonných zástupců a dalších osob v prostorách budovy školy omezte na nezbytně nutnou dobu a minimalizujte větší shromáždění osob
 • v šatně dodržujte pravidlo pouze jedné doprovodné osoby s dítětem
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do MŠ vstoupit
 • na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou zákonní zástupci povinni informovat mateřskou školu o všech cestách dítěte do zahraničí. Mateřská škola nesmí umožnit osobní přítomnost dítěte, které se vrátilo ze země s vysokým či extrémně vysokým rizikem nákazy (podrobnosti najdete ve složce dokumenty)
 • děti si nebudou z domu nosit plyšové ani jiné hračky
 • v období adaptačního procesu nových dětí s nimi pobývejte pouze při vstupu do třídy
 • děti se v mateřské škole netestují!
 • pečlivě sledujte zdravotní stav dítěte a pokud bude mít příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, bolest v krku, bolest hlavy, průjem, bolest kloubů, horečka apod.) – dítě do školky nevoďte!
 • dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Zákonný zástupce škole předloží potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost
 • v případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u dítěte škola neprodleně informuje zákonného zástupce. Do doby odchodu dítě zůstává v izolaci s rouškou

_____________________________________________________________________________

Zapojení MŠ do projektu:

Naše mateřská škola realizuje projekt Školní asistent – personální podpora MŠ, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003335 , podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Projekt je zaměřen na tato témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Tento projekt je spolufinancován EU.

__________________________________________________________________________

Co dítě potřebuje do MŠ?

 • Do třídy na sebe: pohodlné oblečení dle vlastního uvážení (např. tepláky či jiné hrací kalhoty na gumu, triko, legíny, zástěrka na zapínání vpředu…..). Prosíme, nedávejte dětem do třídy rifle. Na odpolední odpočinek: předškoláci si donesou vlastní polštářek a ostatní děti jen pyžamko – nově příchozím dětem bude značka přidělena při nástupu do MŠ. Na pobyt venku: oblečení a obutí dle uvážení (děti se na zahradě mohou ušpinit).
 • Náhradní věci na převlečení (spodní prádlo)
 • Podepsané bačkory na přezutí s pevnou patou – ne pantofle!
 • Plastový hrníček pro pitný režim
 • 3 celé balíky papírových kapesníků
 • Hřebínek na pověšení

___________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se zapojila do projektu Recyklohraní a připojila se tak k mnoha dalším školám, které se do projektu zapojily již dříve.

Co je Recyklohraní?

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Umožňuje školám získávat v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tematikou a na základě zpětného odběru drobného vysloužilého elektrozařízení, použitých baterií a laserových tonerů či inkoustových cartridgí na vlastní, tzv. bodový účet body, se kterými jsou dále spojeny odměny, které může škola čerpat v souladu s těmito pravidly programu RECYKLOHRANÍ. Na základě registrace v programu RECYKLOHRANÍ byla ve škole  umístěna nádoba na zpětný odběr drobných elektrozařízení a box na zpětný odběr baterií.

Bližší informace o projektu najdete na webových stránkách www.recyklohrani.cz